Kontakt-20

Триаголник меѓу студентите

Во периодот февруари-март, Центар за неформално образование Триаголник, активно се вклучи во директна комуникација со студентите од ФИНКИ, ФЕИТ, Европски Универзитет и студентите од Институт за социјална работа и социјална политика. Преку работилници им се овозможи на дел од студентите на претходно споменатите факултети да им се зголемат капацитетите за вработување, развивајќи вештини кои се важни во процесот на вработување.

На настанот Денови на кариера, кој се одржа на 22.02.2014, на техничкиот кампус, Триаголник ја спроведе работилницата на тема: Како да го користиме говорот на тело при интервју за работа. Поголем број од присутните учесници беа студенти на технички науки и особено значајно беше тоа што тие успеаа да увидат дека и невербалната комуникација, конкретно говорот на телото е од исклучителна важност. Учесниците активно се вклучуваа, споделуваа искуства, даваа примери, и како најважно ја лоцираа примената на добро избалансиран говор на тело при интервју за работа. Сега знаат кои се оние невербални сигнали кои што можеме да ги пратиме несвесно, но кои не би требало да ги испраќаме додека сме на интервју за работа, воедно како да внимаваме на нив и како да ги контролираме. Благодарение на активноста на групата процесот на учење беше успешен.

На саемот организиран од студентската организација Контакт, во периодот од 19.03.2014 до 21.03.2014, се вклучивме во неофицијалниот дел од саемот, во кој одржавме работилници на следниве теми:
• Како да напишете професионално CV
• Како до успешно интервју за работа
• Како да ги подобрите своите презентациски и комуникациски вештини

Целта на овие работилници беше да се поттикнат студентите да ги развиваат овие вештини, со цел на официјалниот дел од настанот кога ќе имаат можност да се сретнат со идните работодавачи, да можат да остварат поефективен контакт со работодавачите, но воедно и да ја искористат можноста да увидат на што е потребно да поработат повеќе во иднина и да се подобраат. Со знаењето со кое се стекнаа тие можат да го подобрат своето CV и со тоа да ги зголемат своите можности за да добијат интервју за работа, на кое што сега знаат кои се оние работи на кои најмногу работодавачите обрнуваат внимание. Преку различни вежби тие пробаа да го креираат својот бренд, ги увидоа грешките кои обично се прават на едно интервју, воедно започнаа да размислуваат подетално во однос на презентирање на самите себе и на своите карактеристики кои ги издвојуваат од толпата.

На Европски Универзитет со студентите од трета година, на 26.02.2014, кои студираат правни науки одржавме работилница за Асертивност. На истата тема беше и работилницата за студентите од трета година на Институт за социјална работа и социјална политикa. Имавме две активни групи кои со помош на вежба утврдија кој пристап обично тие го користат, ги увидоа придобивките и недостатоците од истиот, воедно научија да применуваат една од техниките за асертивна комуникација. Терминот асертивност беше разјаснет и од истиот произлегоа многу идеи и примери за тоа како стануваме помалку асертивни во текот на животот, што учесниците на работилницата на социјална работа и социјална политика напоменаа дека тоа знаење многу ќе им помогне за полесно да ги разберат луѓето со кои понатаму се очекува да работат.

На секоја од споменатите работилници работевме по методологијата на неформално образованиe, што значи дека студентите беа максимално вклучени, споделуваа идеи, дискутираа,работеа индивидуално, работеа во група, играа улоги и со спроведување на секоја од вежбите овозможивме процес на искуствено учење кој придонесува и понатаму овие луѓе да го избираат Триаголник.

slika-za-kampanja-konecna

Мисли иновативно, сподели идеја за обука!

Центар за неформално образование Триаголник ја избира најиновативната идеја за обука!

Иновативноста подразбира вашата идеја, насловот на обуката да не е претходно имплементиран од ниту еден тренинг провајдер. Темата на обуката треба да биде во доменот на развивање на меки вештини.

Можноста да ја споделите вашата идеја завршува на 27ми април.

Резултатите од изборот ќе ги објавиме на 29.04.2014.

Оној кој ќе ја даде најиновативната идеја за обука ќе добие признание за учеството во изборот.

Споделувањето на вашата идеја можете да го направите на линкот кој е во прилог.

Мисли иновативно, сподели идеја за обука, тука! 

IMG_1265

СОС Детско село со зголемени капацитети за развивање и управување на проекти финансирани од ЕУ

Континуираното надградување на вработените е клучно за развојот и одржливоста на една организација. СОС Детско село како организација која што функционира успешно веќе 12 години, ја препозна потребата да инвестира во своите вработени и ја искористи експертизата на Триаголник, со тоа што вклучи 12 од нивните вработени во обуката за развивање и управување на проекти финансирани од ЕУ.

Учесниците на обуката се стекнаа со компетенции за:  идентификација на соодветни можности за финансирање од ЕУ , подготовка на успешни проектни предлози (поставување на реалистични цели и одговарање на реална потреба за проектна интервенција,  претставување на проектот според дадените насоки, користење на логичка рамка, подготовка на буџет).  Воедно добија практични совети за успешна проектна апликација и имплементација на проекти, кои произлегуваат од искуството на Триаголник.

Оваа обука беше структуирана во 5 модули и во секој модул учесниците имаа практична вежба преку која можеа да увидат што навистина научиле. Практичните вежби овозможија да им се даде дополнително објаснување онаму каде што имаа недостиг од информации и недостиг од знаења, но воедно и да се оствари процесот на искуствено учење кој е главен елемент во секоја од обуките. Особено значајно за нас беше тоа што токму тие самите ја препознаа практичноста и применливоста на обуката. Користената методологија на неформално образование обезбеди обуката да се одвива во пријатна атмосфера во која учесниците беа слободни да поставуваат прашања,  беа мотивирани да усвојуваат знања и да ги применуваат практично, зголемувајќи ги своите лични можности за работа, но исто така и можностите на нивната граѓанска организација.

IMG_0022

Анима Мунди спроведува обука во тренинг центарот на Триаголник

Анима Мунди спроведува обука во просториите на Центар за неформално образование Триаголник,  на тема: Активизмот за права на животните, процесот на застапување и лобирање. Обуката ќе се одржи на 22 март, 2014 година (сабота), со почеток во 11:00 часот.

За подетални информации превземете ги прилозите подолу:

ПОКАНА обука 22 03 2014 Анима Мунди

АГЕНДА за обука 22 03 2014 Анима Мунди

IMG_1264

Можете ли да се ракувате со стисната тупаница?

Конфликтите се неизбежен елемент од секојдневното живеење бидејќи постојано мораме да се соочуваме со нив. Дали сме ние тие кои ја држиме тупаницата стисната додека некој сака да се ракува со нас, или се работи за тоа дека тој што стои пред нас ја држи стисната тупаницата, сеедно е. Во двата случаи исходот од тие ситуации зависи од нас и од нашето поимање на конфликтот.

Учесниците на обуката за трансформација на конфликти работеа на развивање на своите вештини и знаења и усвоија пристап кој ќе им помогне понатаму соодветно да им пристапат на конфликтите. Внимателно структуираните сесии, со својата логичка следственост придонесоа, од сесија во сесија знаењата и сфаќањата за конфликтот да растат во позитивна смисла. Со тоа што тие ги запознаа сите фактори кои влијаат на конфликтите и на нивното прогресирање и трансформирање, сега го поимаат конфликтот како неутрален. Така ги зголемивме шансите учесниците понатаму да пристапат на конфликтите со интенција за нивно трансформирање, односно искористување на моментално расположливите потенцијали со цел да се изгради нешто пофункционално и подобро од претходното.

Сега учесниците на обуката ги знаат елементите на конфликт, знаат што сè може да влијае на конфликтот. Воедно, ја знаат улогата на емоциите, вредностите, предрасудите, стереотипите во конфликтот и се способни да ја искористат истата за негово посоодветно трансформирање. Покрај познавањето на траснформацијата на конфликти тие сега се способни да прават разлика помеѓу решавање, менаџирање и ги знаат конкретните бенефити од трансформирањето.

Комбинацијата од практични примери, вежби и игри,обезбеди непречен процес на искуствено учење кој беше добро оценет од учесниците на обуката.

Каква беше обуката низ призмата на обучувачките?

Процесот на учење се одвиваше во 6 сесии, во времетрааење од по 4 часа. Преку работа во мали групи, интересни практични вежби и големиот број на внимателно избрани примери придонесовме учесниците интерактивно, во секоја сесија сè повеќе и повеќе, да се вклучуваат во процесот на учење. „На оваа обука имавме компактна група, чија мотивација и подготвеност за учење беа доволни за да имаме обука во која навистина успеавме да ги зголемиме знаењата“, изјави една од обучувачките.