Повик за учество на обука за застапување и лобирање

Центар за неформално образование Триаголник, со поддршка на European Youth Foundation, го спроведува проектот Програма за застапување и лобирање за млади Роми, активни во граѓанскиот сектор.

Во моментов се одвиваат информативни средби со граѓанските организации и во тек е процесот на селекција на учесници за бесплатната обука.

За таа цел ве повикуваме да номинирате преставници од вашата организација да земат учество во програмата.
Условите за учество се следниве:

  • учесниците во програмата да бидат од Ромска националност, до 25 години (можни се извесни отстапки до 30г), подготвени активно да се вклучат во сите фази на програмата;
  • младите да бидат активни членови во организацијата која ги номинира;
  • организацијата која нoминира да работи со млади Роми на територија на Скопје и Куманово и да биде подготвена да им обезбеди услови на учесниците кои ги номинирала да го пренесат стекнатото знаење на останатите членови во нивната организација.

Пријавувањето на учесниците трае до 5 септември, со пополнување на апликација за учество и испраќање на: elena.dzartovska@triagolnik.org.mk 

Обуката е бесплатна. Патните трошоци за предавањата ќе бидат подмирени во висина на автобуски билет. За секој од учесниците предвиден е еден оброк и кафе пауза. На крајот на програмата учесниците и организацијата добиваат прирачник за застапување и лобирање. Секој учесник добива сертификат по успешно завршување на сите фази од програмата (обука-пренос на знаење- практична работа).

Работен јазик е македонски, а предавањата ќе се одвиваат во Скопје.

Деталната програма за обуката можете да ја преземете тука.

Проектот има три фази кои ќе се спроведат од Септември-Декември 2014г.:

  • Бесплатна 3-модуларна обука за застапување и лобирање за млади Роми активни во граѓански организации и еднодневна работилница со локални власти;
  • Пренос на знаењето од обуката во организацијата која ги праќа учесниците;
  • Практична работа, развивање на предлог кампањи за застапување и лобирање, кои ќе се работат под менторство на искусни ментори;

Подетални информации може да добиете на: elena.dzartovska@triagolnik.org.mk