повик за волонтери

Можност за волонтирање во Триаголник!

Центар за неформално образование Триаголник објавува оглас за регрутација на волонтери.
Можат да аплицираат сите студенти кои имаат слободно време и кое сакаат продуктивно да го исполнат, преку зајакнување на нивните професионални капацитети. Избраните кандидати ќе имаат кратка обука пред почетокот на волонтирањето.

Кандидатите треба да поседуваат:

  • основни комуникациски вештини
  • способност за тимска работа
  • мотивација за стекнување на нови знаења
  • почитување на зададени рокови
  • солидно познавање за работа со компјутер
  • солидно познавање на англиски јазик

Кандидатите потребно е да бидат достапни во периодот од 8 до 16 часот, да не се постари од 25 години и да не се во постојан работен однос.

Сите заинтересирани, можат да аплицираат со испраќање на CV и мотивационо писмо на marija.samardjioska@triagolnik.org.mk  (опционо kosta.eftimov@triagolnik.org.mk ) најдоцна до 10ти март.

Мотивационото писмо треба да содржи појаснување за:

  • Мотивацијата на кандидатот за волонтирање во Триаголник
  • Придобивките кои кандидатот би ги имал од волонтирањето

Ќе бидат контактирани само оние кандидати кои ќе влезат во потесниот круг на изборот.

На избраниот волонтер/волонтери ќе му биде исплатена соодветна финансиска надокнада за пат и хранарина утврдена со законот за волонтери.