Програма за волонтери

Во текот на месеците мај и јуни  се одржа обуката за волонтери, преку која волонтерите се стекнаа со применливи вештини и знаења на три теми, клучни за целокупната работа на Триаголник. Обуката се состоеше од 3 тематски целини кои произлегуваат од главните активности кои што ги спроведува Триаголник, кои се:

  1. Стратешко планирање (Дефинирање на стратегија, SWOT анализа, Стратешки менаџмент, Визија, Мисија)
  2. Иновативност ( Дефинирање на основни поими од иновативноста , Иновативен менаџмент, Организациски систем за иновирање)
  3. Проектен менаџмент (Проектен циклус со секоја фаза подетално разработена)

Неколку од волонтерите од месец септември ќе можат да ги применуваат вештините преку волонтерска работа во Триаголник.

Повик за учесници на курс за лидерство, во Лондон

MomentumWorld, организација од Лондон организира курс за млади лидери, на кој што ќе учествуваат двајца млади лидери од Македонија. Курсот се имплементира од 2010 година и претставува учење преку иновативна, интензивна, интерактивна програма која е комбинирана со интересни социјални активности и посети како што е посетата на  Парламентарната зграда, посети на компании, организации во Лондон, фантастична бродска забава и крстарење по реката Темза.

Што добивате?

Учесниците на овој тренинг ќе се здобијат со разбирање на нивниот личен лидерски стил, кариера, амбиции и мотивација и кои се следните чекори што треба да ги преземат за нивен кариерен напредок. Искуствата од минатогодишните тренизни се одлични и честопати учесниците кажуваат дека успеале да најдат ново вработување, нови идеи, достигнале повисоко ниво на самосвесност и секако создале нови пријателства.  Вештините и знаењата кои се развиваат за време на оваа тренинг програма најчесто се достапни само за професионалците во корпоративниот сектор во Велика Британија.

Едукатори: Покрај тимот на  Momentum, (партнерска организација на Триаголник), еден од едукаторите ќе биде и Paul van Casteren, професионалец кој работи со менаџери од мултинационални компании и воедно главен менаџер за човечки ресурси во една од водечки компании во ВБ.

Процес на селекција: Триаголник бара двајца млади, мотивирани, неодамна дипломирани, професионалци или пак студенти, на возраст од 20-25 години. Заинтересираните кандидати можат да аплицираат испраќање на мотивациско писмо и CV, на obuki@triagolnik.org.mk најдоцна до 10ти јуни. Доколку ви се потребни дополнителни информации пред да аплицирате, побарајте не на: 071 247 202.

За оваа тренинг програма избраните двајца учесници ќе биде потребно да платат партиципаја од 250 евра, која е воведена со цел да се обезбедат најдобрите услови за одржување на тренинг програмата, како што се сместување, храна и социјална програма.

Трошоците за виза како и патните трошоци ги покрива организаторот MomentumWorld.

Корисни линкови со информации за програмата: http://www.momentumworld.org/programmes/international-leaders/ and http://www.momentumworld.org/momentum-films/

Project-info-LeadershipEmployability-2015.pdf