IMG_3140

Промоција на проектот Конект подджан од ИПА ИНТЕРЕГ програмата за прекугранична соработка на Република Грција и Република Северна Македонија. Ентузијазам, очекувања и жовијалност на присутните го одбележа овој настан на 14ти Јуни во Битола.

Министерот за локална самоуправа г-н Сухејл Фазлиу кој овозможува инкрементална поддшка на проектот Музеи кои ги поврзуваат културите ги поврзуваат народите.
 IMG_3140 IMG_3144
https://informohu.online/2019/06/14/muzeu-i-alfabetit-promovon-projektin-connect/
https://www.aktuale.mk/fazliu-ne-promovimin-e-projektit-per-rikonstruimin-e-muzeut-te-alfabetit-te-gjuhes-shqipe/
poster

Промотивен настан за проектот “Музеи кои ги поврзуваат  
културите ги поврзуваат луѓето

 

Триаголник Центар за Неформално Образование има задоволство да Ве
покани на промотивен настан за проектот “Музеи кои ги поврзуваат
културите ги поврзуваат луѓето – со акроним CONNECT од INTEREG IPA
PROGRAMATA – прекугранична соработка со Република Грција” кој ќе се
одржи на 14 Јуни 2019  (петок) со почеток во 12:30 часот во Хотел
Епинал, Битола (ул. Маршал Тито бб.)