Триаголник нуди обуки за индивидуи кои гарантираат предност при вработувањето, брзо, лесно и подобро вработување, како и напредок во кариерата и повисоки работни позиции. Обуките одговараат на потребите на современите компании и работни средини и на она што се бара или недостасува на пазарот на трудот.

- Основни деловни вештини

Стратешко планирање

Акредитирани обуки

Добивате валоризација на вашето знаење и искуство и универзитетски акредитирана диплома според болоњскиот систем ЕКТС.

Обуки за организации

Специјално дизајнирани за претпријатијата, граѓанските организации и институции, за нивен непречен раст и развој.

Погледнете го распоредот на обуките кои ги нудиме во периодот од фебруари до јули 2014.

Pin It