IMG_3140

Промоција на проектот Конект подджан од ИПА ИНТЕРЕГ програмата за прекугранична соработка на Република Грција и Република Северна Македонија. Ентузијазам, очекувања и жовијалност на присутните го одбележа овој настан на 14ти Јуни во Битола.

Министерот за локална самоуправа г-н Сухејл Фазлиу кој овозможува инкрементална поддшка на проектот Музеи кои ги поврзуваат културите ги поврзуваат народите.
 IMG_3140 IMG_3144
https://informohu.online/2019/06/14/muzeu-i-alfabetit-promovon-projektin-connect/
https://www.aktuale.mk/fazliu-ne-promovimin-e-projektit-per-rikonstruimin-e-muzeut-te-alfabetit-te-gjuhes-shqipe/
poster

Промотивен настан за проектот “Музеи кои ги поврзуваат  
културите ги поврзуваат луѓето

 

Триаголник Центар за Неформално Образование има задоволство да Ве
покани на промотивен настан за проектот “Музеи кои ги поврзуваат
културите ги поврзуваат луѓето – со акроним CONNECT од INTEREG IPA
PROGRAMATA – прекугранична соработка со Република Грција” кој ќе се
одржи на 14 Јуни 2019  (петок) со почеток во 12:30 часот во Хотел
Епинал, Битола (ул. Маршал Тито бб.)

 

logo_116

Гостувања на 24Вести

Честопати известуваме за нашите активности преку записи и апдејти на нашата страна, овој пат имате можност да видите конкретни видеа од наши гостувања во 24Вести телевизија. (видеата можете да ги погледнете со кликање на линковите подолу)

 

Програма за волонтери

Во текот на месеците мај и јуни  се одржа обуката за волонтери, преку која волонтерите се стекнаа со применливи вештини и знаења на три теми, клучни за целокупната работа на Триаголник. Обуката се состоеше од 3 тематски целини кои произлегуваат од главните активности кои што ги спроведува Триаголник, кои се:

 1. Стратешко планирање (Дефинирање на стратегија, SWOT анализа, Стратешки менаџмент, Визија, Мисија)
 2. Иновативност ( Дефинирање на основни поими од иновативноста , Иновативен менаџмент, Организациски систем за иновирање)
 3. Проектен менаџмент (Проектен циклус со секоја фаза подетално разработена)

Неколку од волонтерите од месец септември ќе можат да ги применуваат вештините преку волонтерска работа во Триаголник.

Повик за учесници на курс за лидерство, во Лондон

MomentumWorld, организација од Лондон организира курс за млади лидери, на кој што ќе учествуваат двајца млади лидери од Македонија. Курсот се имплементира од 2010 година и претставува учење преку иновативна, интензивна, интерактивна програма која е комбинирана со интересни социјални активности и посети како што е посетата на  Парламентарната зграда, посети на компании, организации во Лондон, фантастична бродска забава и крстарење по реката Темза.

Што добивате?

Учесниците на овој тренинг ќе се здобијат со разбирање на нивниот личен лидерски стил, кариера, амбиции и мотивација и кои се следните чекори што треба да ги преземат за нивен кариерен напредок. Искуствата од минатогодишните тренизни се одлични и честопати учесниците кажуваат дека успеале да најдат ново вработување, нови идеи, достигнале повисоко ниво на самосвесност и секако создале нови пријателства.  Вештините и знаењата кои се развиваат за време на оваа тренинг програма најчесто се достапни само за професионалците во корпоративниот сектор во Велика Британија.

Едукатори: Покрај тимот на  Momentum, (партнерска организација на Триаголник), еден од едукаторите ќе биде и Paul van Casteren, професионалец кој работи со менаџери од мултинационални компании и воедно главен менаџер за човечки ресурси во една од водечки компании во ВБ.

Процес на селекција: Триаголник бара двајца млади, мотивирани, неодамна дипломирани, професионалци или пак студенти, на возраст од 20-25 години. Заинтересираните кандидати можат да аплицираат испраќање на мотивациско писмо и CV, на obuki@triagolnik.org.mk најдоцна до 10ти јуни. Доколку ви се потребни дополнителни информации пред да аплицирате, побарајте не на: 071 247 202.

За оваа тренинг програма избраните двајца учесници ќе биде потребно да платат партиципаја од 250 евра, која е воведена со цел да се обезбедат најдобрите услови за одржување на тренинг програмата, како што се сместување, храна и социјална програма.

Трошоците за виза како и патните трошоци ги покрива организаторот MomentumWorld.

Корисни линкови со информации за програмата: http://www.momentumworld.org/programmes/international-leaders/ and http://www.momentumworld.org/momentum-films/

Project-info-LeadershipEmployability-2015.pdf

Континуирана работа со Завод за социјални дејности

По минатогодишното направено стратешко планирање со заводот за социјални дејности, во изминатиов период се работеше на подготовка на оперативните планови за достигнување на утврдените стратешки цели како и мониторирање на самата иплементација на оперативните планови.

Во текот на подготовката на оперативните планови активно учествуваше целиот клучен тим на заводот, составен од стручни професионалци кои со поддршка од тимот на Триаголник успеаа да создадат функционални планови. Мониторирањето од страна на Триаголник, на реализацијата на утврдените планови ќе се врши и понатаму со тоа што заводот ќе добива континуирана поддршка во насока на примена на механизми за следење и проценка на реализираните активности. Воедно, започнати се процесите на стратешко планирање во институциите: Дом за доенчиња и мали деца „Мајчин Дом“, Ранка Милаховиќ и 25 Мај.

повик за волонтери

Можност за волонтирање во Триаголник!

Центар за неформално образование Триаголник објавува оглас за регрутација на волонтери.
Можат да аплицираат сите студенти кои имаат слободно време и кое сакаат продуктивно да го исполнат, преку зајакнување на нивните професионални капацитети. Избраните кандидати ќе имаат кратка обука пред почетокот на волонтирањето.

Кандидатите треба да поседуваат:

 • основни комуникациски вештини
 • способност за тимска работа
 • мотивација за стекнување на нови знаења
 • почитување на зададени рокови
 • солидно познавање за работа со компјутер
 • солидно познавање на англиски јазик

Кандидатите потребно е да бидат достапни во периодот од 8 до 16 часот, да не се постари од 25 години и да не се во постојан работен однос.

Сите заинтересирани, можат да аплицираат со испраќање на CV и мотивационо писмо на marija.samardjioska@triagolnik.org.mk  (опционо kosta.eftimov@triagolnik.org.mk ) најдоцна до 10ти март.

Мотивационото писмо треба да содржи појаснување за:

 • Мотивацијата на кандидатот за волонтирање во Триаголник
 • Придобивките кои кандидатот би ги имал од волонтирањето

Ќе бидат контактирани само оние кандидати кои ќе влезат во потесниот круг на изборот.

На избраниот волонтер/волонтери ќе му биде исплатена соодветна финансиска надокнада за пат и хранарина утврдена со законот за волонтери.

10923546_10152546929011965_1282906266781309673_n

Со застапување и лобирање до суштински општествени промени

Завршија активностите од шестмесечниот проект „Програма за застапување и лобирање за млади Роми активисти во граѓански организации“. Главна цел беше да се зајакнаат капацитетите на младите Роми, активисти од граѓанските организации кои работат со млади, за лобирање и застапување, за во иднина да бидат подготвени да иницираат одржливи интервенции базирани на правата на нивната целна група. Целта беше постигната преку спроведување на обуката за застапување и лобирање на која учествуваа 15 млади активисти од граѓански организации, практичната задача преку која ги утврдуваа стекнатите знаења, споделување на знаењето во нивните матични организации, директна средба со локални власти и прирачник во кој се содржани основите на лобирањето и застапувањето.

Методологијата на неформално образование и овој пат даде исклучителни резултати и придонесе учесниците да станат свесни за потребата од спроведување на активности за лобирање и застапување во насока на креирање општествени промени. Додека ги градевме капацитетите на активистите од граѓанските организации, внимавме и на репродукција на стекнатото знаење во организациите од каде тие доаѓаат. Начинот на кои тие го споделуваа знаењето зависеше од нивниот избор, на пример дел од нив организираа посебни средби со своите колеги на кои ги нагласија клучните елементи од застапување и лобирање кои се важни за нивната работа. Сега и останатиот дел од вработените во организациите ги имаат потребните вештини и алатки за искористување на застапувањето и лобирањето во насока на развивање на национални политики.

Успеавме да ја промениме свесноста за потребата од креирање на функционални, стратешки партнерства со други граѓански организации, но и партнерства со локалните власти, за да се создадат можности за креирање на поголемо општествено влијание при спроведување на активности за лобирање и застапување. Преку работилницата која што ја организиравме, ги седнавме на иста маса граѓанските организации и претставници од локалните власти на која беа разгледани можните подобрувања на локално ниво за поголемо општествено младинско учество. Прирачникот за застапување и лобирање, внимателно беше подготвуван и е базиран на теренските искуства и одличен придружен материјал кој младите и организациите можат да го користат во иднина, при спроведување на активности во насока на лобирање и застапување.

Со имплементацијата на овој проект, Центар за неформално образование Триаголник ги продолжи своите заложби за градење на капацитетите во граѓанскиот сектор кој ги застапува интересите на различни целни групи.
Овој проект е поддржан од Европската Младинска Фондација (EYF).

IMG_17891

Партнерства за развој и Финансиска Одржливост – Индија

На 4ти, 5ти и 7ми ноември, се одржа обуката: Партнерства за развој и Финансиска Одржливост, која беше дел од проектот Интегративен пристап за одржливост, поддржан од AdoptionsCentrum, од Шведска.

Групата беше составена од вработените во Prayas- Juvenile Aid Centre и Naz Foundation, од Њу Делхи, Индија. Дел од нив беа едукатори, а останатиот дел беше менаџерскиот тим на организациите, вкупно 25 учесници.

Главно акцентот на обуката беше ставен на градење на капацитетите за креирање на партнерства за развој, знаења и вештини од областа на идентификување, етаблирање и одржување на партнерства, преговарање како врзувачки елемент насочен кон подигнување на самодовербата, со цел реализиација на зацртраните цели. Комбинацијата од вежби и внимателно дозиран теоретски инпут, повторно се покажа како успешна во процесот на учење на применливи вештини, особено развивајќи ги оние клучни вештини кои што ги направија спремни учесниците за примена на истите дури и во нивниот приватен живот. Делот од обуката за Финансиска Одржливост беше особено корисен за оние кои активно работат на прибирање на средства во организациите. Воедно сите останати можеа да научат како тие како индивидуи можат да придонесуваат кон градење на финансиската одржливост.

Групата беше исклучително активна во процесот на учење, споделуваа професионални и лични искуства со остатаните членови на групата, со ентузијазам ги прифаќаа дадените задачи, учествуваа активно во дискусиите.

Повеќе слики може да видите на нашата facebook страна.