Glion-group-of-student-2012_-3224

Успешен финансиски менаџмент им треба на сите работодавци. Доброто управување со финансиите е предуслов за секое успешно водење на компанија или организација. Затоа, владеењето на методите, техниките и праксите на добро финансиско управување е знаење кое му е потребно на секој работодавец. Обука која ќе ве воведе во најсуштинските процеси на раководење на финансиите, а се однесува на планирањето, организирањето, контролата и анализата на финансиските ресурси.

Обуката се спроведува преку следните теми:

  • финансиско планирање,
  • финансиски анализи и проекции,
  • буџетирање и менаџирање на финансиско портфолио,
  • носење одлуки, процена на ризици, финансиска контрола

Обуката е идеална за сите оние чијашто работа е поврзана со управување со средства и буџети, но е и идеална можност за оние кои сакаат да стекнат знаења и компетенции во нова област и на тој начин да ја променат својата професија.

Преземете ја деталната програма од обуката: содржина на обуката за финансиски менаџмент

Цена: 9000 ден

Локација: Скопје, Триаголник – тренинг центар

Времетраење: 28 часа

За пријава на вашето учество потребно е да ја пополните Апликацијата за учество и да ја испратите заедно со потврдата од уплата на вкупниот износ до info@triagolnik.org.mk
Содржина на уплата:
• Цел на дознака: Уплата за обука
• Назив и седиште на примачот: Центар за неформално образование Триаголник
• Банка на примачот: Прокредит Банка
• Трансакциска сметка: 380118317300170

За подетални информации можете да не контактирате секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот на:
меил: info@triagolnik.org.mk

Pin It