Наменета за сите оние кои се заинтересирани или имаат потреба да се развиваат на полето на младинската работа и неформалното образование, Триаголник го нуди своето професионално искуство и експертиза, базирано на еднодецениска работа во истата област.  Особено интересна за наставно-воспитниот кадар од основните и средните училишта. Целта е да се даде експертиза и поддршка во процесот на унапредување на нивните компетенции со цел подобрување на квалитетот на нивната работа со млади.

Концепциски поделена во две нивоа, програмата опфаќа:

Ниво 1

 • вовед во младинска работа и личен развој
 • период на адолесценција
 • менаџирање во рамките на младинска работа
 • работа со индивидуи
 • работа со конфликти и различности
 • работа со групи

Ниво 2

 • основни принципи на обука во контекст на младинската работа
 • спроведување на општествено истражување во контекст на младинската работа
 • развивање на програма за обука: поставување на цели, имплементација и евалуација
 • обука – практична примена во реална средина
 • специфични теми кои се обработуваат преку обука

Во рамките на оваа програма предвидена е и практична работа за учесниците како и индивидуална поддршка во вид на туторијали.

Pin It