projectmanagement (1)

Менаџментот е една од вештините која сè повеќе добива на важност и многу работодавци ја набројуваат како предуслов/предност при вработување. Менаџментот е вештина, клучна за успехот, функционалноста, ефективноста и ефикасноста на една компанија или организација. Стекнатите знаења ќе ви овозможат да учествувате како менаџери или тим лидери, и да бидете врвни професионалци од оваа област.

Содржина на обуката:

 • основни поими на менаџирањето
 • концепти и фази на проектен циклус
 • ефективност и исплатливост (cost-benefit)
 • анализа на внатрешно и надворешно опкружување и анализа на засегнати страни
 • формулација на SMART цели
 • претпоставување и менаџирање на ризици
 • финансиско раководење
 • мониторинг, евалуација и интервенција
 • менаџмент базиран на резултати
 • менаџирање на човекови ресурси
 • мотивација
 • донесување на одлуки

Наменета за сите оние кои сакаат да се обучат во областа на менаџмент, оние кои веќе работат во оваа област во јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, сопственици на мали бизниси, сите кои се наоѓаат на раководни позиции или едноставно сакаат да ја унапредат ефикасноста на својата работа.

Преземете ја деталната програма од обуката: Програма за обука за менаџмент

Цена: 9000 ден

Локација: Скопје, Триаголник – тренинг центар

Времетраење: 28 часа 

За пријава на вашето учество потребно е да ја пополните Апликацијата за учество и да ја испратите заедно со потврдата од уплата на вкупниот износ до info@triagolnik.org.mk
Содржина на уплата:
• Цел на дознака: Уплата за обука
• Назив и седиште на примачот: Центар за неформално образование Триаголник
• Банка на примачот: Прокредит Банка
• Трансакциска сметка: 380118317300170

За подетални информации можете да не контактирате секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот на:
меил: info@triagolnik.org.mk

Pin It