Име на проект: Вовед и имплементација на академска програма, Младинска работа во заедницата (МРЗ), преку подобрување на меѓурегионалната соработка на земјите од Западен Балкан – ТЕМПУС регионален проект

Локација на активности: Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина

Цел:

Да се осигура дека таргетираните партнерски универзитети се во позиција да понудат образование кое придонесува кон оддржување на стабилноста во регионот

Резултати

  • Воведена нова програма на универзитетите во регионот;
  • Дополнителен тренинг за образовниот кадар и имплементација на нови наставни методи;
  • Меѓурегионална соработка помеѓу академскиот, не-академскиот и граѓанскиот сектор 
Pin It