Обучени за преговарање

На 24ти и 25ти мај, од 9:30 до 16:30, се одржуваше обуката за преговарачки вештини преку која учесници ги научија главните елементи на процесот преговарање. Обуката траеше вкупно 12 часа, исполнети со теоретски инпут, квалитетни дискусии и практични вежби.

Исклучителниот теоретски инпут, практичните вежби и квалитетните дискусии придонесоа да се воспостави функционална врска помеѓу обучувачот и групата со што процесот на учење беше продуктивен и резултатите беа одлични. Задоволството на учесниците беше очигледно и истакнаа дека на оваа обука се стекнале со вештини чија примена веднаш можат да ја лоцираат.

Користената методологија на неформално образование преку која учесниците беа дел од симулации во кои имаа улоги на преговарачи, вежбаа преку обиди и грешки, споделуваа идеи, искуства и ставови овозможи да се одржи пријатната атмосфера, која беше идеална за учење, како од обучувачот така и едни од други и сега се спремни да преговараат!

Pin It