Одржливи интервенции на локално ниво за интеграција на младите Роми

На 11.11.2014г. ќе се одржи работилница на тема Улогата на локалната заедница и ромските здруженија на граѓани во остварување на одржливи интервенции на локално ниво за интеграција на младите Роми, која е дел од проектот Програма за застапување и лобирање за млади Роми активисти во граѓански организации, поддржан од Европска младинска фондација.

Работилницата ќе ја посетат преставници од општините каде делуваат организациите кои се вклучени во овој проект, а тоа се општина Куманово, Општина Тетово и Општина Шуто Оризари, како и претставници од Град Скопје.

Целта на еднодневната работилница е да се разгледаат можности за соработка помеѓу организациите и општините во насока на подобрување на положбата на младите Роми на локално ниво, а ќе бидат презентирани и можности за прибирање на средства како и придобивките од меѓусебното партнерство во овој процес.

Pin It