Партнерства за развој и Финансиска Одржливост – Индија

На 4ти, 5ти и 7ми ноември, се одржа обуката: Партнерства за развој и Финансиска Одржливост, која беше дел од проектот Интегративен пристап за одржливост, поддржан од AdoptionsCentrum, од Шведска.

Групата беше составена од вработените во Prayas- Juvenile Aid Centre и Naz Foundation, од Њу Делхи, Индија. Дел од нив беа едукатори, а останатиот дел беше менаџерскиот тим на организациите, вкупно 25 учесници.

Главно акцентот на обуката беше ставен на градење на капацитетите за креирање на партнерства за развој, знаења и вештини од областа на идентификување, етаблирање и одржување на партнерства, преговарање како врзувачки елемент насочен кон подигнување на самодовербата, со цел реализиација на зацртраните цели. Комбинацијата од вежби и внимателно дозиран теоретски инпут, повторно се покажа како успешна во процесот на учење на применливи вештини, особено развивајќи ги оние клучни вештини кои што ги направија спремни учесниците за примена на истите дури и во нивниот приватен живот. Делот од обуката за Финансиска Одржливост беше особено корисен за оние кои активно работат на прибирање на средства во организациите. Воедно сите останати можеа да научат како тие како индивидуи можат да придонесуваат кон градење на финансиската одржливост.

Групата беше исклучително активна во процесот на учење, споделуваа професионални и лични искуства со остатаните членови на групата, со ентузијазам ги прифаќаа дадените задачи, учествуваа активно во дискусиите.

Повеќе слики може да видите на нашата facebook страна.

Pin It