Промоција на проектот Конект подджан од ИПА ИНТЕРЕГ програмата за прекугранична соработка на Република Грција и Република Северна Македонија. Ентузијазам, очекувања и жовијалност на присутните го одбележа овој настан на 14ти Јуни во Битола.

Министерот за локална самоуправа г-н Сухејл Фазлиу кој овозможува инкрементална поддшка на проектот Музеи кои ги поврзуваат културите ги поврзуваат народите.
 IMG_3140 IMG_3144
https://informohu.online/2019/06/14/muzeu-i-alfabetit-promovon-projektin-connect/
https://www.aktuale.mk/fazliu-ne-promovimin-e-projektit-per-rikonstruimin-e-muzeut-te-alfabetit-te-gjuhes-shqipe/
Pin It