Размислувате ли критички? Имате ли претстава како се одвива процесот на размислување? Дали би сакале посоодветно да им пристапувате на сите информации кои доаѓаат до вас, да знаете како да ги селектирате и издвоите оние кои се корисни и вистинити?

Доколку го развиете вашето критичкото мислење ќе знаете како да истражувате, каде и како да барате информации, посоодветно да донесувате одлуки, подобро да го користите вашиот интелектуален потенцијал, да ги разбудите мозочните келии и да ги одржите будни.

Критичко мислење како идеја за обука произлезе од изборот за најиновативна идеја за обука. 

Времетраење на обуката: 28 работни часа (2 пати неделно)
Цена: 3000 денари 

Пријавување за обуката: Пополнете апликација за учество и испратете ја на info@triagolnik.org.mk.

Начин на плаќање:

  • Цел на дознака: Уплата за обука
  • Назив и седиште на примачот: Центар за неформално образование Триаголник
  • Банка на примачот: Прокредит Банка
  • Трансакциска сметка: 380118317300170
  • Цена: 3000 ден

За подетални информации контактирајте нè секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот на:

Pin It