Смисла
Одржлив, профилиран и професионално организиран јавен и граѓански сектор кој квалитетно и ефикасно одговара на потребите на граѓаните.

Мисија
Да обезбедиме обуки и консултантство за индивидуи и организации, базирани на интегративен и искуствен пристап, за нивен автентичен развој и стекнување на применливо знаење кои ќе им овозможат реализација на посакуваните цели.

Pin It