Соработка

Веќе една деценија нашата филозофија на работење подразбира креирање промени во соработка со клучните актери во заедницата: граѓански, јавен и приватен сектор.

Ние постојано иницираме и сме секогаш отворени за креирања на нови партнерства преку учество во заеднички развојни проекти.

Доколку сте заинтересирани да соработувате со нас, во продолжение  ви ги презентираме контакт информациите во зависност од нашите полиња на делување.

Контакт информации:

тел: + 389 (0) 2 3078123 , 071224315 , 071247202 , 070340053
info@triagolnik.org.mk

Pin It