Уште една успешно завршена обука!

Изминатите два викенди, на 10ти, 11ти, 17ти и 18ти мај, се одржуваше обуката за комуникациски и презентациски вештини.
Комбинацијата од внимателно структуираните вежби, квалитетниот фидбек и пријатната атмосфера преку која се овозможи сите учесници да се чувствуваат мотивирани за активно да учествуваат во процесот на учење и во предизвикувачките дискусии, повторно се покажа успешна. Оваа обука опфати 24 работни часа кои дадоа резултати, учесниците беа задоволни од стекнатите вештини и ги оценија како особено применливи во нивните секојдневни активности.

Од мој агол:

Доколку сметате дека никој не ве разбира, не ви „иде муабетот“ или постојано сте во некој вербален конфликт, препуштете им се на стручните лица во Триаголник тоа да го решат!- Анета Спиревска, учесник на обуката

Pin It